‘Maison Worth, manteau kimono en velours et satin (1910-1911)’